128,00 Euro pro Person im DZ
148,00 Euro pro Person im EZ