189,00 Euro pro Person im DZ
229,00 Euro pro Person im EZ